Študentská kvapka krvi

Slovenský Červený kríž opäť oslovuje verejnosť s témou bezpríspevkového darcovstva krvi. Kampaň Študentská kvapka krvi je zameraná hlavne na prvodarcov a mladých ľudí. Slogan 29. ročníka tejto kampane znie „Sharni svoju krv a život Ti dá like“ a je výzvou, aby sa každý zdravý dospelý človek pripojil k darcom krvi.

Každým jedným zdieľaním svojej krvi niekomu ZACHRÁNIŠ ŽIVOT – tak získaš najcennejší like priamo od života! Štatistiky hovoria, že niekto na svete potrebuje transfúziu krvi každé dve sekundy.

Ak si študentom SPŠT, máš viac ako 18 rokov, si zdravý a máš záujem darovať krv, tak vyplň tento dotazník: https://forms.office.com/e/Fy2A8Tq2BU?origin=lprLink

Všetky potrebné informácie a linky nájdeš nižšie.

Všeobecné informácie k darovaniu krvi: https://redcross.sk/daruj-krv/

Obmedzenia pri darovaní krvi: https://redcross.sk/daruj-krv/obmedzenia-pri-darovani-krvi/

Prvé darovanie: https://redcross.sk/daruj-krv/chcem-darovat-krv-prvykrat/

Ako prebieha darovanie krvi: https://redcross.sk/daruj-krv/ako-prebieha-darovanie-krvi/

Darcovia krvi zo SPŠT Bardejov

V priebehu školského roka sa žiaci pravidelne zúčastňujú na dobrovoľnom darovaní krvi na Transfúznej stanici v Bardejovskej nemocnici.
V školskom roku 2021/2022 darovali krv žiaci 4.C Filip Lešík, Šimon Cmar, Peter Maxin, Samuel Jackanin.
Ďakujeme im za ich šľachetný čin. Povzbudzujeme ich k ďalším odberom a veríme že v ich šľapajách budú pokračovať ďalší žiaci našej školy.

Bezpečná krv pre všetkých

Prečo darovať krv? Darovanie krvi je skutočným darom života, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým, aj po úrazoch.   Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

Darcovia krvi sú ľudia, od ktorých závisia milióny ľudských životov. A to doslovne. Krv sa doteraz nikomu nepodarilo umelo vyrobiť. Moderná medicína síce dokáže zázraky – vo väčšine prípadov by však bola úplne bezmocná bez ľudí ochotných darovať krv. Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, že náš život závisí od dobrej vôle každého zdravého jednotlivca ochotného svoju krv darovať.

Tohtoročný slogan – Bezpečná krv pre všetkých – apeluje na zvýšenie povedomia všeobecnej potreby bezpečnej krvi. Okrem vyjadrenia vďaky všetkým darcom tento ročník zdôrazňuje potrebu sústrediť pozornosť na zdravie darcov a kvalitu starostlivosti o darcov ako rozhodujúcich faktorov pri získavaní ochotných a pravidelných darcov krvi. Čitať ďalej

Aj priemyslovka pomáha!!!

Bez činu zostáva aj tá najkrajšia myšlienka bezcennou.

Naši žiaci nezostali len pri myšlienkach, ale chopili sa šance pomôcť.  Vo štvrtok 9. 11. 2017 sa priemyslováci odhodlali pomáhať ľuďom v núdzi tak, že prišli darovať krv, najcennejšiu tekutinu v živote každého z nás.

Ďakujeme veľmi pekne darcom a dúfame, že každý rok sa nájdu študenti, ktorí budú chcieť pomáhať. Čitať ďalej

Valentín 2014 na SPŠ

Tento deň sme si ako každoročne pripomenuli aj na našej škole. S iniciatívou prišli dievčatá z 2. D triedy (Hariňová Ivana, Katuščáková Jaroslava, Petrušová Claudia), ktoré v popoludňajších hodinách kreslili a vystrihovali červené srdiečka. Týždeň pred spomenutým dňom pripravili tematicky zameranú nástenku, ktorú umiestnili vo vestibule

Symbolické srdiečka, ktoré pripínali 14. februára na hruď svojich spolužiakov , učiteľov a nepedagogických pracovníkov spolu s dievčatami z 2. C triedy (Fečaninová Jarmila, Rohaľová Viktória a Ivanová Oľga) pripomenuli nám všetkým jedinečnosť okamihu, keď je „horúco aj v zime.“ Výnimočnosť tohto rána oživili sviečky umiestnené pozdĺž schodištia. Sladkú príchuť sviatočného dňa znásobili lízanky určené každému žiakovi. Čitať ďalej