Celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike

Priemyslováci Kamil Borovský a Patrik Sidor medzi najúspešnejšími

Na Strednej odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne v dňoch 20. – 22. marca 2018 sa konalo celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike, strojárstve a v programovaní. Súťaž ZENIT každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizačne a technicky ju zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania.

V elektronike súťažilo 32 najlepších žiakov zo Slovenska. V kategórii A si sily zmeralo 16 žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl a v kategórii B ďalších 16 žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl. V oboch kategóriách každý samosprávny kraj reprezentovali dvaja najúspešnejší súťažiaci z krajského kola. Za Prešovský samosprávny kraj súťažili 4 študenti, z toho až dvaja elektrotechnici z SPŠ Bardejov. V kategórii A Kamil Borovský zo IV.C triedy SPŠ Bardejov obsadil veľmi pekné 6. miesto a v kategórii B sa Patrik Sidor z II.B triedy SPŠ Bardejov umiestnil na veľmi dobrom 7. mieste.

O extrémnej náročnosti tejto súťaže svedčí aj fakt, že v odbore elektronika každý žiak súťažil až 16 hodín čistého času. Praktická časť súťaže prebiehala v utorok a trvala okrem obedňajšej prestávky celých 9 hodín. Súťažiaci oboch kategórií počítačom navrhovali, vyrábali, osadzovali a oživovali plošný spoj pre 5-miestny stolový multimeter so sieťovou komunikáciou. Je to veľmi presný digitálny merací prístroj na meranie elektrického napätia, prúdu, odporu, teploty a parametrov diód, ktorý si súťažiaci odniesli domov a určite ho v budúcnosti využijú. Je riadený Arduinom, má 16-miestny LCD displej, WiFi modul pre komunikáciu s počítačom alebo mobilným telefónom a jeho presnosť dosahuje až 0,01%. Má manuálne aj automatické prepínanie meracích rozsahov. Zapojenie obsahovalo čisto SMD súčiastky, ktorých bolo vyše 80. Súťažiaci ich museli osadiť technológiou povrchovej montáže. Hodnotila sa funkčnosť a presnosť výrobku, návrh plošného spoja, kvalita spájkovania a celková čistota vyhotovenia. Po náročnom dni v utorok večer organizátori zabezpečili pre súťažiacich veľmi zaujímavú prednášku o návrhu a výrobe integrovaných obvodov od firmy ON Semiconductor.

V stredu ráno súťažiacich oboch kategórií čakal test z teoretickej časti. Obsahoval 30 úloh na vypracovanie a slovne zadaný problém, v ktorom bolo potrebné navrhnúť a vypočítať mnohé parametre multimetra, ktorý vyrábali na praktickej časti v utorok. Na test vrátane slovného problému bol vyhradený časový limit 2 hodiny. Po teoretickej časti nasledovala posledná časť, ktorá trvala 5 hodín. V kategórii A mali súťažiaci naprogramovať modul Arduino vo svojom multimetri z praktickej časti tak, aby meral a zobrazoval príslušné elektrické veličiny s požadovanou presnosťou. V kategórii B mladší žiaci navrhovali a na skúšobnej doske osadili lineárny stabilizátor napätia. Ich úlohou bolo dané zapojenie aj oživiť a zmerať jeho parametre. Pre túto časť dali organizátori vyrobiť stabilizátory napätia NCV4276C-ADJ v špeciálnom otvorenom puzdre. Súťažiaci tak mohli vidieť štruktúru integrovaného obvodu priamo pri jeho činnosti.

Posledný deň sa niesol v znamení slávnostného vyhodnotenia súťaže a odovzdávania cien. Pre všetkých zúčastnených organizátori pripravili nádhernú prehliadku Oravského zámku, ktorý sa nachádza len pár kilometrov od Dolného Kubína.

Aj touto cestou sa chceme Kamilovi Borovskému a Patrikovi Sidorovi poďakovať za úspešnú reprezentáciu Strednej priemyselnej školy v Bardejove a Prešovského samosprávneho kraja. Želáme im veľa ďalších úspechov.

 

Ing. Peter Tkáč

učiteľ elektrotechnických predmetov SPŠ