Citové vzťahy mladých ľudí

Táto téma zaujala žiakov 3. B triedy v piatok 9. marca 2018, ktorú si odborne pripravila Mgr. Slávka Benková-Rybárová z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove. V úvode zdôraznila, že  v adolescentnom období má priateľstvo veľký význam. Je akousi ochranou pred osamelosťou, no aj pred povrchnosťou vo vzťahu k iným ľuďom. Utváranie a prehlbovanie priateľstva v rozhodujúcej miere ovplyvňujú rozličné príležitostné stretnutia a takisto výrazná potreba zdôveriť sa s vlastnými názormi a problémami. Je všeobecne známe, že mnohé priateľstva medzi mladými spravidla prerastajú do ľúbostných citových vzťahov. Tieto otázky sa stávajú aktuálnymi, doslova ústrednými.

Vo svojej prednáške sa zamerala na tieto okruhy:

  • úvod do problematiky
  • citové vzťahy mladých ľudí a ich súčasné špecifiká
  • vytváranie prvých vzťahov, prvé krízy, nenaplnené očakávania a ich zvládanie
  • proces zrenia osobnosti a kvalita vzťahov
  • pozitívne a negatívne faktory pôsobiace na kvalitu citových vzťahov
  • kultivácia osobnosti a jej schopnosť utvárať kvalitné vzťahy

Veríme, že získané poznatky a rady im pomôžu pri formovaní vzťahu k rovesníkom toho istého, ale aj opačného pohlavia.

Mgr. Kravcová