DEJEPISNÁ EXKURZIA OSVIENČIM – KRAKOV – VIELIČKA

Začiatkom mája sa študenti prvého a druhého ročníka SPŠ zúčastnili dvojdňovej dejepisnej exkurzie v poľskom koncentračnom tábore Osvienčime. So záujmom si prezreli expozície múzea, prešli bránou Auschwitzu aj Birkenau a snažili sa vcítiť do nezávideniahodnej situácie väzňov v tomto tábore počas druhej svetovej vojny.

Súčasťou tejto exkurzie bola aj prehliadka Krakova, jeho opevnenia a pamätihodností, vrátane kráľovského sídla Wawel, s jeho katedrálou a záhradami.

Na ceste späť do Bardejova ocenili krásu soľnej bane vo Vieličke, ochutnali, či je soľ ozaj slaná, vypočuli si legendu i fakty o dôležitosti soli pre tamojší región.

Exkurzia sa opäť vydarila, počasie prialo, a tak zostali krásne fotografie a milé spomienky.