Deň finančnej gramotnosti

Dňa 10. 9. 2018 sa v priestoroch auly na SPŠ technickej v Bardejove  konala v čase od 10:30 do 12:00 prednáška pre prvý ročník na tému: Základné pojmy z finančnej gramotnosti. Prednášku spojenú s aktivitami realizoval pán Ing. Lopatka, riaditeľ pobočky Prima banky v Bardejove.

 

Cieľom prednášky bolo nadviazať na platný Národný štandard finančnej gramotnosti. Ten definuje  finančnú gramotnosť ako „schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom osvojiť si zodpovedné celoživotné finančné správanie.

Vysvetľovali sa pojmy, ktoré by mal ovládať každý z nás, a to:

  • pojmy súvisiace s platobným stykom ako bežný účet, číslo bankového účtu, disponibilný zostatok, devízový účet, platobná karta, debetná karta, IBAN,
  • pojmy súvisiace s úverovými produktmi ako úrok, úroková sadzba, fixná úroková sadzba, hypotéka, kreditná karta, povolené prečerpanie (kontokorent), ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), spotrebiteľské úvery, stavebný úver, istina,
  • pojmy súvisiace s investovaním a sporením ako investovanie, cenný papier, podielový fond, sporenie, sporiaci účet.

Súčasťou besedy bolo vo forme testu odpovedať, čo vedia o hospodárení v ich domácnostiach, a vyčísliť výdavky svojich rodičov.

Veríme, že  naším prvákom sa mnohé spomínané pojmy ujasnili a „svoje“ finančné rozhodnutia  vopred zodpovedne zvážia.

 

Ing. Lopatka odpovedal aj na vopred pripravené otázky typu:

Sú realitné fondy vhodné pre každého?

Finanční agenti ktorým veriť a na ktorých si dávať pozor.

Burza cenných papierov a podielové fondy. Čo je výhodnejšie.

Výhody a riziká investovania do dlhopisov.

Prednáška bola doplnená o aktuálne informácie zo sveta financií prezentované na nástenke a multimediálnym príspevkom vo vestibule školy.