Deň Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil podujatie pod názvom Deň PSK 2019, ktorý sa konal 12. novembra 2019. Aj Stredná priemyselná škola technická v Bardejove pripravila celý rad aktivít a podujatí. Prezentácia kraja a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa uskutočnila v atmosfére osláv novembrových dní spred 30 rokov.

Vo vestibule školy boli pripravené propagačné panely tematicky zamerané na faktografické údaje o našom kraji, kultúrnom dedičstve či prírodných krásach. Hodiny občianskej náuky a dejepisu sa niesli v duchu týchto významných podujatí, aby tak sme viac priblížili a spoznali  kraj, v ktorom žijeme.

Beseda  s Ing. Jozefom Kmecom, PhD.

Žiaci IV. C a III. A triedy sa v rámci Dňa PSK 12. 11. 2019 zúčastnili besedy s jedným zo šiestich poslancov za Bardejovský okres  s Ing. Jozefom Kmecom, PhD. Vo svojom úvodnom slove predstavil štruktúru, kompetencie a celkové  fungovanie Vyššieho územného celku. Zaujímavým a neformálnym rozprávaním priblížil prácu krajského poslanca, ale i činnosť starostu obce Kružľov, ktorú vykonáva už od roku 2006. Veľmi ochotne odpovedal i na rozmanité otázky našich žiakov.