Duševné zdravie mladých ľudí

V dňoch 14. a 16.11.2012 sa uskutočnila prednáška pre žiakov 2.ročníka na tému Duševné zdravie mladých ľudí s Mgr. Slávkou Romanovou, sociálnou pedagogičkou z CPPPaP Bardejov.

Predmetom prednášky bolo informovať žiakov o problematike duševného zdravia ako základnej hodnoty, ktorá ovplyvňuje život človeka. Duševné poruchy a problémy duševného zdravia postihujú najviac mladých ľudí.

Mladí ľudia nepoznajú rizikové príznaky, ktoré ohrozujú náš život a nevedia, ako sa brániť

negatívnym faktorom, ktoré sú prirodzenou súčasťou života.

Súčasťou prednášky bola aj podpora duševného zdravia a konkrétne rady, ako ho udržiavať a posilňovať.

V závere prednášky prebehla diskusia k tejto téme.

Ing. O.Beňová