Erika Dubňanská získala Cenu primátora mesta Bardejov

Bol to neopísateľný zážitok

Piatkové popoludnie 19.1.2018  v obradnej sieni Mestského úradu v Bardejove patrilo udeľovaniu Ceny primátora mesta Borisa Hanuščaka .

Takéto významné ocenenie si prevzala aj žiačka 4. ročníka odboru technické lýceum so zameraním na strojárstvo Strednej priemyselnej školy v Bardejove Erika Dubňanská. Počas celého štúdia sa veľmi aktívne zapája do mimovyučovacej činnosti i podujatí organizovaných v rámci práce žiackej školskej rady.

Pod odborným vedením Ing. Petra  Simka s prácou Vibračná brúska získala cenné 2. miesto v prestížnej celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD. Túto  súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR , Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM SOLUTIONS, s. r. o. pre študentov stredných odborných škôl.  Ide o návrh a technické riešenie vibračnej brúsky, a to formou 3D modelu v programe CREO. Popredné umiestnenie je o to cennejšie, keďže v doterajšej 16-ročnej histórii súťaže je Erika Dubňanská jedinou študentkou, ktorá sa umiestnila na víťazných priečkach.

Že ani technikom umelecké slovo nie je cudzie, potvrdzuje skutočnosť, že Erika dva roky po sebe ako víťazka okresného kola Hviezdoslavov Kubín postúpila do krajskej súťaže.

A aké pocity prežívala? „ Bolo pre mňa veľkou cťou získať takéto ocenenie, o to viac, že spomedzi toľkých bardejovských študentov som to bola práve ja. Prvotné obavy sa rozplynuli a slávnostná atmosféra celého podujatia i slová pochvaly a povzbudenia pána primátora vyvolali vo mne neopísateľný zážitok.“