Exkurzia odboru Informačné a sieťové technológie SPŠT v Bardejove na TU v Košiciach a DOD na Košickej akadémii softvérového vývoja

Príďte sa pozrieť, ako funguje IT svet

A my sme prišli

Žiaci druhého a tretieho a ročníka odboru informačné a sieťové technológie na Strednej priemyselnej škole technickej v Bardejove sa zúčastnili DOD na Košickej akadémii softvérového vývoja v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy v Košiciach.

Vypočuli si, tak povediac z prvej ruky, prezentácie štyroch renomovaných IT spoločností:

• Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

• Fpt Slovakia

• GlobalLogic Slovakia

• Visma Labs Slovakia

Dozvedeli sa priamo od zástupcov jednotlivých IT firiem všetky potrebné informácie o akadémii, o štúdiu jednotlivých predmetov, aj o tom, ako prebieha prax vo firmách a práca na jedinečných projektoch pod vedením skúsených mentorov priamo z praxe. 

Jeden taký projekt predstavil študent druhého ročníka, ktorý sa venuje projektu s názvom Inteligentný skleník. 

Na modeli nám vysvetlil, ako sa taký projekt rodí. V úvode je, samozrejme, nápad na riešenie istého „problému“, prieskum doterajších spracovaní, schéma návrhu riešenia spolu so zoznamom potrebných komponentov a vizualizáciou výsledného rozhrania, na pozadí ktorého prebieha spracovanie, ukladanie a vyhodnocovanie sledovaných dát.

Spoločnosť GlobalLogic Slovakia zastupoval Ing. Tibor Radačovský, ktorý ako skúsený mentor pracuje v tomto školskom roku na pilotnom projekte aj s našimi štvrtákmi.

Naše kroky ďalej smerovali na Technickú univerzitu, kde na žiakov zapôsobil OpenLab, moderný priestor vybavený aktuálnymi technológiami. Jeho umiestnenie v otvorenom vestibule katedry umožňuje návštevníkom vyskúšať si študentmi vytvorené riešenia. Žiakov zaujali rôzne aplikácie, internet vecí v praxi – úsporné osvetlenie, ktoré reagovalo na pozíciu žiakov vo vestibule pri pohybe, 6 multifunkčných senzorov (teplota, vlhkosť, tlak, zvuk, svetlo, otrasy), ktoré monitorovali rôzne dáta, vizualizácia – zobrazenie vzdialenosti žiakov vzhľadom na covidové opatrenia, buď modrou alebo červenou značkou boli na monitore vyhodnocované synchronizáciou dát 20 (FullHD) kamier s ukladaním záznamu rozmiestených tak, aby pokrývali monitorovaný systém, to všetko funguje vďaka 6 RaspberryPi v strope, ktoré obsahujú WiFi a Bluetooth.
Priestor je vybavený aj dvomi mikrofónmi, ktoré slúžia na komunikáciu s umelou inteligenciou, pod názvom  Ola.  Tá sa pri komunikácií objaví na veľkom zobrazovacom paneli pozostávajúcom z 9 TV (3×3), s celkovým rozlíšením 6K. Odpovedá na otázky a reaguje na požiadavky napríklad týkajúce sa zmeny farby osvetlenia. Prehliadka pokračovala v CISCO labe a učebni slúžiacej k výučbe predmetu internet vecí, ktorými nás odborne previedli vedúci katedry počítačov a informatiky FEI na TUKE prof. Ing. Jaroslav Porubän, vedúci katedry  softvérového inžinierstva PhD.  Ing. Miroslav Biňas, PhD. a vedúci katedry počítačových sietí Ing. Miroslav Michalko, PhD., ktorým sa aj týmto chceme poďakovať.

Žiaci tak získali predstavu o tom, kde môžu pokračovať po štúdiu na našej škole, či už na vysokej škole TU v Košiciach, alebo v štúdiu na Košickej akadémií softvérového inžinierstva, aby si svoje vedomosti rozšírili a boli pripravení na svoje povolanie.