FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – NADÁCIA PARTNERS

Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.
Už niekoľko rokov úspešne spolupracujeme s Nadáciou Partners group sk., ktorá prostredníctvom svojich odborných garantov vedie súbor prednášok na témy z oblasti sveta financií. Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie.
Na strednej priemyselnej škole technickej v Bardejove žiaci zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.
Dňa 20.03.2019 naši žiaci 4.ročníka absolvovali ďalšiu lekciu o investovaní S istotou do rizika. Získali informácie o finančných trhoch a spôsoboch investovania sprostredkované lektormi Lukáš Čerkala  a Štefan Pekár-Hudák. Žiaci  nadviazali na sériu prednášok z minulého školského roka a aby zodpovedne vstúpili do života po strednej škole s vlastnými financiami.