HRY RYTIERA ROLANDA 2014

Podujatie s dlhoročnou tradíciou Rolandove hry sa uskutočnili v dňoch 26. – 27. júna 2014 na Radničnom námestí v Bardejove. Tieto historické slávnosti v našom meste uskutočňuje Hornošarišské osvetové stredisko. Slúžia na priblíženie tradície stredovekých jarmokov a prezentáciu histórie mesta, ukážky kostýmov, hier, zbraní a tradičného umeleckého remesla. Avšak tento rok boli spojené so súťažami pre mládež a dospelých.

Zámerom Hornošarišského osvetového strediska bolo, aby sa Rolandove hry stali najmä študentskou aktivitou, aby sa študenti zapojili do samotných príprav a realizácie, aby sa oni sami cítili byť spolutvorcami kultúrneho a spoločenského živote v meste. Preto sa vytvorila tvorivá skupina zložená zo študentov všetkých stredných škôl v meste, ktorí sa stretávali na prípravných výboroch, kde vyjadrovali svoj názor na štruktúru hier a večerný program.

Hlavnou aktivitou Hier rytiera Rolanda bolo práve súťaženie stredných škôl v stredovekých zábavných disciplínach. Žiaci zápasili o Putovný Rolandov pohár, našu školu zastupoval súťažný tím v zložení: Veronika Strončeková, Martina Nováková, Peter Leško a Tomáš Brehuv.

Zároveň na týchto hrách bolo možné prezentovať svoju školu a jej odbory pred žiakmi základných škôl, ktorí boli na Rolandových hrách ako diváci. Avšak prezentácia školy a jej študijných odborov mala byť poňatá cez históriu Bardejova, a tak sme našu školu prezentovali svojimi odbormi:

3765 M Technika a prevádzka dopravy

3650 M Staviteľstvo

2675 M Elektrotechnika

3918 M Technické lýceum

Zaujímavé bolo fotenie žiakov základných škôl v dobových kostýmoch, a to už individuálne alebo v skupinkách tak, že po odfotení im bola okamžite venovaná fotografia. Praktickými ukážkami herných činností vo futbale sme prezentovali aj činnosť športovej triedy so zameraním na futbal.

Cieľom hier bolo prezentovať svoju školu, súťažiť a zabaviť sa.

PaedDr. Monika Kunstová