HRY RYTIERA ROLANDA 2014

Podujatie s dlhoročnou tradíciou Rolandove hry sa uskutočnili v dňoch 26. – 27. júna 2014 na Radničnom námestí v Bardejove. Tieto historické slávnosti v našom meste uskutočňuje Hornošarišské osvetové stredisko. Slúžia na priblíženie tradície stredovekých jarmokov a prezentáciu histórie mesta, ukážky kostýmov, hier, zbraní a tradičného umeleckého remesla. Avšak tento rok boli spojené so súťažami pre mládež a dospelých.

Zámerom Hornošarišského osvetového strediska bolo, aby sa Rolandove hry stali najmä študentskou aktivitou, aby sa študenti zapojili do samotných príprav a realizácie, aby sa oni sami cítili byť spolutvorcami kultúrneho a spoločenského živote v meste. Preto sa vytvorila tvorivá skupina zložená zo študentov všetkých stredných škôl v meste, ktorí sa stretávali na prípravných výboroch, kde vyjadrovali svoj názor na štruktúru hier a večerný program. Čitať ďalej