IMA3KULÁCIA 2017

Deň študentstva si SPŠ v Bardejove už tradične pripomína slávnostnou imatrikuláciou, ktorá má dve časti. V prvej, oficiálnej, si študenti i učitelia pripomenú Deň študentstva a udalosti Nežnej revolúcie a zároveň si tí, ktorí úspešne reprezentovali na súťažiach a prispeli k rozvoju a dobrému menu školy, prevezmú z rúk riaditeľa školy ocenenia.

 

V tomto školskom roku Ing. Jaroslav Bujda poďakoval 13 študentom. Erika Dubňanská si prevzala ocenenie za 2. miesto v celoslovenskom kole v 3D modelovaní IPM STUDENT AWARD 2017, za 1. miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín,  za výborný prospech počas celého štúdia, aktívnu prácu v Žiackej školskej rade pri SPŠ počas celého štúdia, úspešné reprezentovanie školy v súťažiach Vansovej Lomnička, Matematický klokan i za reprezentáciu školy v korešpondenčnej súťaži GENIUS LOGICUS počas celého štúdia.

Viktória Čontová bola ocenená za výsledky v športových súťažiach počas celého štúdia – vicemajsterka kraja vo floorballe, majsterka okresu v cezpoľnom behu, vzorná reprezentantka vo všetkých dievčenských športových súťažiach, Ľuboš Felčík  za 1. miesto v obvodovom kole Olympiády z anglického jazyka a za 2. miesto v krajskom kole Olympiády z anglického jazyka a Mário Kavuľa (všetci 4.D) za propagáciu školy na verejnosti v hudobnej kapele From The Inside.

Za 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit Web Designer dostali ocenenie Matej SorokaNorbert Noga (obaja bývalá IV.C), v krajskom kole SOČ v odbore elektrotechnika Kamil Borovský za 4. miesto a Kristián Trucka za 6. miesto (obaja 4.C)  a Peter Kilvády (III.B) za 3. miesto  v krajskom kole SOČ v odbore elektrotechnika a hardware a za 5. miesto v krajskom kole Zenit v elektronike.

Za reprezentáciu školy na celoslovenskej súťaži v projektovaní získali pochvalu Simona Sirotňáková, Radka Chudíková, Sabína Kmecíková a Klaudia Vantová (všetky 4.B), Klaudia Vantová navyše aj za aktívnu prácu v  Žiackej školskej rade pri SPŠ počas celého štúdia.

 

Okrem študentov získali Cenu riaditeľa školy aj bývalý riaditeľ SPŠ Mgr. Vladimír Jacenko za rozvoj a zveľaďovanie školy, Mgr. Renáta Popovcová za propagáciu školy na verejnosti a vzornú prácu so žiakmi v projektových činnostiach v spolupráci so záchrannými zložkami nášho mesta a plk. JUDr. Jozef Sliva za aktívnu spoluprácu s SPŠ pri organizovaní preventívno-dopravných aktivít.

Všetkým oceneným blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

Po oficiálnej časti nasledovala zábavná časť, v ktorej sa striedali vtipné súťaže prvákov s hudbou, spevom a tancom. Predstavila sa nová školská hudobná skupina Pracovná sobota v  zložení Vilo Knap, Patrik Biško, Marek Maťaš, Marek Šoltys, Rastivav Vojčík a Matej Paňko, potlesk zožala aj kapela From The Inside – Mário Kavuľa, Peter Pisarčík a Patrik Kunst a aby nechýbal folklór, René Lukáč zaspieval niekoľko ľudových piesní.

 

Na záver prváci zložili Sľub priemyslováka a boli im ostrihané „zajačie“ uši. Je na každom z nich, či na budúcich imatrikuláciách prvákov budú stáť pred ostatnými študentmi ako ocenení a bude im tlieskať celá priemyslovka.

 

Tohtoročná priemyslovácka imatrikulácia sa konala 15. novembra 2017 v bardejovskej športovej hale pod vedením Mgr. Martiny Chovancovej, Mgr. Dany Janečkovej,

Mgr. Dušana Marinka a Žiackej školskej rady.

Viktória Čontová a Erika Dubňanská