Ima3kulácia prvákov

Dňa 15.11.2019 sa už tradične konala slávnostná imatrikulácia žiakov prvého ročníka SPŠT v Bardejove v priestoroch našej školy. Týmto podujatím sme si všetci pripomenuli 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu, ako aj 30 výročie Nežnej revolúcie.

Po slávnostnom otvorení imatrikulácie pánom riaditeľom  Ing. Jaroslavom Bujdom, jeho slávnostnom príhovore a po povzbudivých slovách predsedu žiackej školskej rady Benjamína  Pšenčíka nasledovalo predstavenie našich prvákov.

Druhá časť imatrikulácie sa niesla v zábavnom duchu. Pre prvákov boli pripravené štyri zaujímavé súťažné disciplíny, v ktorých si zmerali svoju silu, kreativitu a vedomosti. Slávnostné podujatie obohatil kultúrny program, v ktorom vystupovali naši nadaní študenti. Veľkú pochvalu si zaslúžia žiaci z našej školskej kapely – Marek Šoltýs, Viliam Knap, Pavol Mihálik a Aneta Sabolová.

Úspešným podujatím sprevádzala divákov aj súťažiacich dvojica moderátorov Timotej Kendra a Tadeáš Maník.

Spoločná prísaha všetkých prvákov ukončila vydarené podujatie, za čo patrí veľká vďaka celému tímu ŽŠR, všetkým študentom a v neposlednom rade učiteľom – Mgr. Dane Janečkovej, Mgr. Martine Chovancovej, Mgr. Zuzane Hiščárovej a Mgr. Dušanovi Marinkovi. Našim prvákom, dnes už právoplatným študentom SPŠ technickej, želáme hlavne veľa úspechov a radosti zo spoločných chvíľ strávených na našej škole.