INOFEST 2023

Študenti odboru technika a prevádzka dopravy na SPŠT Bardejov Lucia Lužinská a Sebastián Drotár sa v dňoch 26. – 27.9.2023 zúčastnili prestížnej konferencie INOFEST 2023 Prešov. Ide o festival inovácií a inovačných riešení v popredných slovenských firmách.

Konferencie sa študentni zúčastnili na pozvanie Ministerstva hospodárstva SR na základe dosiahnutého úspechu v súťaži Mladý tvorca 2023, ktorú organizuje ministerstvo.

V kategórii VÝROBA obsadila Lucia Lužinská na celoslovenskej prehliadke

3. miesto s prácou Detské elektrické autíčka na víkend.

Lucii k dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a veríme, že z konferencie prišla s novými nápadmi a inšpiratívnymi inovačnými myšlienkami na ďalšie úspešné projekty. Bonusom pre našich študentov bolo stretnutie a možnosť diskusie s Danielom Hevierom, slovenským básnikom, prozaikom, dramatikom, scenáristom, textárom a výtvarníkom.

                                                                                                            Ing. Peter Simko