Inovačný workshop

Žiaci 2.C  dňa 18.04.2018 absolvovali inovačný workshop v rámci projektu inovujme.sk, ktorý je financovaný európskou úniou v rámci operačného programu výskum a inovácie. Počas piatich hodín boli v rámci mini prednášok, príkladov, cvičení a hier vysvetlené pojmy: inovácia, inovačný proces a kreatívne myslenie.

Najdôležitejším prvkom inovačného workshopu bolo odovzdanie novej techniky na generovanie nápadov. Túto techniku sa žiaci naučili na fiktívnom príklade a následne si ju vyskúšali na reálnej téme – ako zvýšiť atraktivitu mesta Bardejov.

V poslednom bloku študenti prezentovali svoje nápady pred pánom riaditeľom. Prišli so skvelými nápadmi ako napr. leaser game nočným mestom, výmenné pobyty pre učiteľov, farmárske trhy ako podpora miestnych výrobcov alebo umiestnenie veľkého komerčného pohára s pivom/kofolou odkiaľ by tiekol nápoj zadarmo.

Hlavným cieľom workshopu nebolo zvýšiť atraktivitu mesta, ale podnietiť u študentov záujem o inovácie a naučiť ich novú techniku riešenia zadanej témy, ktorú vedia využiť na škole, v súkromnom živote alebo v budúcom zamestnaní.

Organizátor: RNDr. Poliaková