ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V PÍSANÍ NA PC

Dňa 19. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na PC. V tejto súťažnej disciplíne si žiaci 1. C a 1. B triedy študijného odboru Technické lýceum overili rýchlosť a pohotovosť svojich prstov.

Vedieť rýchlo a presne písať bez toho, aby sme sa pozerali na prsty, je dnes veľmi dôležité. Túto skvelú zručnosť môžu žiaci využiť aj na vysokých školách pri písaní seminárnych prác či diplomovej práce.

Tejto súťaže sa zúčastnilo 34 žiakov. Jedenásť prác bolo vyradených pre prekročenie limitu presnosti či nižšiu minútovú rýchlosť. Súťaž organizovali a práce vyhodnotili Mgr. Mária Kravcová a Ing. Mgr. Helena Labancová.  Pri určení umiestnenia  žiakov sa vychádzalo z najvyššie dosiahnutého počtu úderov za 10 minút a penalizácii 10 trestných bodov za jednu chybu. Víťazom školského kola súťaže v písaní na PC sa stali:

 

  1. Timotej Kendra s počtom úderov 1870, percento chýb 0,01, trieda 1. C
  2. Denis Hnidenko s počtom úderov 1834, percento chýb 0,05, trieda 1. C
  3. Dominik Kuruc s počtom úderov 1508, percento chýb 0, trieda 1. C

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.