Ján Segiňák zvíťazil v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike!

V celoštátnom kole súťaže Zenit v elektronike suverénne zvíťazil študent SPŠ

Ján Segiňák – víťaz celoštátneho kola

V dňoch 9. až 11. februára 2012 sa na Strednej odbornej škole v Košiciach – Šaci uskutočnilo celoštátne kolo 28. ročníka súťaže Zenit v elektronike. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizačne a technicky ju zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii A (stredné odborné školy s praxou a gymnáziá) Prešovský kraj reprezentovali Ján Segiňák, študent 4. ročníka SPŠ v Bardejove, odboru technické lýceum so zameraním na elektrotechniku a Slavomír Kožár, študent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Zo 17 súťažiacich v tejto kategórii sa Ján Segiňák umiestnil na 1. mieste. Svoje minuloročné 5. miesto v celoštátnom kole tak nielen obhájil, ale tentokrát suverénne zvíťazil.

Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti súťažiaci v časovom limite 120 minút písomne odpovedali na 40 otázok zostavených z rôznych oblastí elektroniky. Každá správna odpoveď sa hodnotila 1 bodom. Ján Segiňák tu získal 36 bodov, čo bolo najviac v oboch kategóriách. V ďalšej časti testu hľadali zámerne zakomponované chyby v schéme vysokofrekvenčného merača. Tu mohli získať maximálne 20 bodov.

V praktickej časti súťažiaci podľa zadanej schémy elektronického obvodu samostatne navrhovali plošný spoj na počítači, vyleptali ho, navŕtali otvory a osadzovali súčiastkami. Išlo o digitálny merač elektrolytických kondenzátorov. Zapojenie obsahovalo 65 súčiastok, medzi ktorými nechýbal mikroprocesor, ďalšie 4 integrované obvody a 3-miestny sedemsegmentový displej. Zhotovený výrobok museli oživiť, urobiť jeho kalibráciu a vyskúšať správnu funkčnosť. Na celú praktickú časť mali časový limit 9 hodín. Získať v nej mohli ďalších 90 bodov. Hodnotila sa funkčnosť výrobku, návrh plošného spoja, kvalita spájkovania a celková čistota vyhotovenia. Ján Segiňák bol prvým zo všetkých 34 súťažiacich oboch kategórií, ktorým zapojenie pracovalo bezchybne. Za praktickú časť získal plných 90 bodov. Z celkového počtu 150 možných bodov získal 132 bodov a zvíťazil v kategórii A.

Veľmi nás teší, že Ján Segiňák úspešne konkuroval všetkým víťazom krajských kôl, teda študentom elektrotechnických priemysloviek a že urobil veľmi dobré meno Strednej priemyselnej škole v Bardejove, jej študijným odborom zameraným na elektrotechniku a Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý reprezentoval. Svojím víťazstvom sa stal členom prípravného súťažného tímu na medzinárodnú súťaž Euroskills, ktorá sa uskutoční 4. – 6. októbra 2012 v Belgicku, kde budú reprezentovať Slovenskú republiku. Sme presvedčení, že aj v medzinárodnej súťaži potvrdí svoje odborné vedomosti a zručnosti. Všetci mu spoločne držíme palce.

Ing. Peter Tkáč, učiteľ elektrotechnických predmetov SPŠ

Výsledkové listiny:
http://sslacka.webnode.sk/blog/

Fotogaléria (Ing. Tkáč):
http://web.spsbj.sk/galerie/zenit-celostatne_2012/index.htm