Lenka a Simona strieborné na okresnom kole v bedmintone

V pondelok 20.11.2017 sa v priestoroch hotelovej akadémie v Bardejove uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl .Organizátorom tohto vydareného podujatia bolo súkromné gymnázium v Bardejove .Súťaže sa zúčastnilo 9 dvojíc chlapcov a dievčat  z každej strednej školy. Hralo sa v troch skupinách a do trojčlenného finále postúpili  iba víťazi jednotlivých skupín. Našu školu v chlapčenskej kategórii  reprezentovali  Daniel Čepiga a Gabriel Kmec. V skupine prehrali o jeden set so súkromným gymnáziom a jednoznačne zviťazili so spojenou školou zo Štefánikovej ulice.

Tým pádom skončili druhý v skupine a nepostúpili do finále , v konečnom počítaní setov družstiev z druhých miest mali najviac setov a obsadili konečné štvrté miesto. Veľkým a príjemným prekvapením bolo vystúpenie našich dievčat z 4.D triedy Simony Novákovej a Lenky Klimekovej ,v skupine si bez straty setu poradili s rovesníčkami  súkromného gymnázia a strednej súkromnej školy služieb. V trojčlennom finále si poradili jednoznačne s cirkevným gymnáziom J.Bosca  a podľahli iba neskorším víťazkam z hotelovej akadémie. Ďakujeme chlapcom a dievčatám za vzornú reprezenráciu a bedmintonové majstrovstvo a prajeme im čo najviac vyhratých zápasov aj na študijnom poli.

PK TVa Š