MAT(ne)BOJ 2018

K medzinárodnému dňu PI, Ludolfovo číslo (alebo aj Archimedova konštanta), ktorý pripadá podľa anglického dátumu na 14. marca, sme už druhý rok usporiadali matematickú súťaž s názvom MAT(ne)BOJ.

20. marca 2018 v priestoroch zrekonštruovanej školskej jedálne žiaci sa popasovali v dvojčlenných tímoch s logickými úlohami, pričom zážitok z riešenia mali aj žiaci, ktorí na vyučovacích hodinách nie sú vždy „jednotkári“. Matematiky sa netreba báť, ale občas bojovať sám so sebou za lepšie výsledky.

Atmosféru súťaže spríjemnila  lahodná hudba, ktorú sprostredkoval žiak 3.C triedy Marek Slota z hudobného krúžku Mgr. Dušana Marinka.

V úvode súťaže,  prostredníctvom prezentácie, sa študenti oboznámili s históriou a  zaujímavosťami konštanty PI.

Do súťaže sa prihlásilo 19 tímov. Žiaci najprv riešili test so šiestimi úlohami. Následne  riešili postupne úlohy v danom poradí. Ak úlohu vyriešili, mohli pokračovať v riešení nasledujúcej úlohy. Každý tím mal k dispozícii dvoch žolíkov. Využiť ich mohli pri náročných úlohách, pričom ich nevyriešením nestrácali body.  Postupne odovzdávané riešenia vyhodnocovali pani učiteľky Mgr. M. Jajková a RNDr. O. Poliaková.

Po ukončení súťaže  prišlo ako inak očakávané vyhodnotenie.

V kategórii 1. a 2. ročník získal najvyššie skóre, 29 bodov, tím s názvom CÉČKARI v zložení Tomáš KAČMÁR  a Tadeáš BOGDAN, žiaci 2.C triedy. V druhom ročníku zabojovalo tiež sedem tímov (rovnako ako v kategórii 1. a 2. ročník), z nich tím NEDÁŠ- DOSTANEŠ v zložení Šimon JURČIŠIN a Adrián DENDIS, žiaci 3.C triedy, získal 35 bodov. Spomedzi našich štvrtákov s počtom bodov 36 zvíťazil tím STAVBÁRI v zložení Radoslav SABOL a Dávid VÍRA, žiaci 4.B triedy. K výsledkom srdečne gratulujeme!

Mgr. Dana Janečková