Maturanti: Odovzdávanie RPJ

Vzhľadom na situáciu, ktorá momentálne pretrváva a blížiace sa maturity sa ročníkové projekty budú odovzdávať elektronickou formou.

Formulár je dostupný na adrese http://form.spsbj.sk/rpj.php

Základné informácie:

  • Projekty je potrebné odovzdať do 23.04.2020 16:00:00 hod. (do tohto termínu je potrebné mať formulár aj odoslaný).
  • Odovzdávate výsledný súbor v PDF formáte, súbor vo formáte DOC alebo DOCx.
  • Ak máte prílohy (výkresy, zdrojové kódy, kalkulácie, …) odovzdávate ich samostatne v ZIP súbore.
  • Celková veľkosť nahrávaných súborov nesmie presiahnuť 256MB (PDF+Word+ZIP spolu). Ak niekto potrebuje odoslať väčšie prílohy, píšte na olah@spsbj.sk

V prípade problémov pri nahrávaní píšte na olah@spsbj.sk.

O ďalšom postupe budeme informovať.