Oznam Školského internátu pri SPŠT v Bardejove

Žiadame rodičov ubytovaných žiakov na školskom internáte pri SPŠT v Bardejove, aby do odvolania pozastavili platby za ubytovanie a stravu.

 

Bardejov 30.3.2020                                                   Ing. Jaroslav Bujda

riaditeľ školy