NA SPŠT SA PRED VIANOCAMI ROZLÚČILI VIANOČNÝM PÁSMOM

Študenti sa s učiteľmi aj spolužiakmi rozlúčili v starom roku krásnym vianočným pásmom. Základom bola regionálna scénka s jasličkami, do ktorej boli zakomponované tradičné koledy a uzatvorila ho Tichá noc. Pásmo doplnilo množstvo vinšov a prianí, príhovor riaditeľa školy Ing. Jaroslava Bujdu a na záver odznela pieseň Šťastné a veselé v podaní všetkých účinkujúcich.
Úvodný príhovor predniesla Adriana Rakášová (1.C), na husliach hrali študenti Aneta Sabolová (2.A) a Marek Šoltýs (3.B), na akordeón Pavol Mihálik (1.B), spievali a anjelov stvárňovali Nikola Maníková (1.A) a Silvia Vantová (2.A), ďalej spievali Patrik Biško (3.B), Viliam Knap (3.B) a Adrián Kvašňák (2.B). Jasličkárov hrali Jozef Mackanič (4.A), Jakub Zlacký (4.A), Samuel Dzurišin (4.B) a Kristián Augustín Šinaľ (4.B). Vinšovali Matúš Nižník (1.B), Šimon Čech (2.C), Filip Lešík (2.C) a Adrián Žofčin (2.C).
Študentov viedla Mgr. Renáta Popovcová, o ozvučenie sa postaral Mgr. Dušan Marinko.
Žiacka školská rada pripravila pre všetkých vo vestibule vianočný punč a koláčiky.