Návšteva Namakaného dňa

Naši druháci odboru informačné a sieťové technológie sa v stredu 8.11.2023 zúčastnili akcie Namakaný deň, ktorá sa konala na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Návštevníci sa zúčastnili prednášok a tvorivých dielní venovaných nie len problematike IoT, ale aj softvérovému vývoju, vzdelávaniu a kutilstvu. Žiaci nadobudli mnoho nových poznatkov a zistili, ako sa nové technológie využívajú v praxi.