Odhlasovanie zo stravy a nedoplatky na stravovaní

UPOZORŇUJEME stravníkov, že akúkoľvek zmenu v objednávaní alebo odhlasovaní stravy bude možné vykonať iba do 20.06.2023 z dôvodu uzávierky účtovníctva.
Tiež pripomíname stravníkom, ktorí majú nedoplatky za odobratú alebo objednanú stravu, aby do 20.06.2023 uskutočnili platbu a nedoplatky vyrovnali na nulu.