Otvorenie školského roka

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove oznamuje, že otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční

5. septembra 2022 v budove školy.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

  • 7:30 – 7:45 hod. – príchod do školy 
  • 7:45 – 11:00 hod. –  triednické hodiny

Žiaci na triednických hodinách odovzdajú písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti v tlačenej podobe alebo prostredníctvom edupage.