POKYNY PRE NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Nástup do ŠI spojený so zápisom pred začatím šk. roka 2022/2023 je v nedeľu 4.9.2022,

v čase od 15.00 h do 21.00 h.

Platba za stravu a ubytovanie  za mesiac september 2022  musí byť uhradená pred nástupom žiaka do ŠI, a to bezhotovostne na uvedené čísla účtov.

PLATBA V HOTOVOSTI PRI NÁSTUPE NEBUDE MOŽNÁ.

Mesačné poplatky:

ubytovanie 40 €/mes.

celodenná strava 4,62 eur/deň – zálohová platba vo výške 92,40 eur mesačne.


Pre platbu za ubytovanie a stravu prosím použite nasledovné čísla účtov:
STRAVA – IBAN SK35 8180 0000 007000513895
UBYTOVANIE – IBAN SK57 8180 0000 007000513887

Identifikácia platby: Ak nastupujete prvý krát na náš internát, do poznámky pre príjemcu uveďte meno a priezvisko žiaka za ktorého platíte ubytovanie/stravu. Pokračujúci ubytovaní používajú pridelený VS.

Pre platbu mobilom môžete naskenovať aj QR kódy nižšie – NEZABUDNITE VYPLNIŤ variabilný symbol alebo správu pre príjemcu


Pri nástupe do školského internátu je potrebné predložiť:
1. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre umiestnenie v ŠI / žiaci 1. roč./,

2. fotografia – 2ks rozmerov 3,5cm x 4,5cm /žiaci 1. roč./,
3. visiaci zámok – 1ks,
4. doklad o úhrade za ubytovanie a stravu za mesiac september 2022,
5. vypísané a podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti