Oznam pre stravníkov

Oznamujeme všetkým stravníkom a ich rodičom, že od 1.1.2017 prechádzame na bezhotovostnú platbu za stravovanie. Odporúčame vám nastaviť si stálu mesačnú paušálnu platbu vo výške 24€ k 1. dňu v mesiaci, najneskôr k 5. dňu v mesiaci, alebo mesačnú platbu (počet stravovacích dní x 1,2€). Vzniknuté preplatky za odhlásené obedy vrátime na účet v mesiaci jún.

Platby realizujte na účet: SK35 8180 0000 0070 0051 3895

VS: pridelené stravné číslo

KS: 0308