Po stopách 1. a 2. svetovej vojny

Návšteva vojnových pamätníkov a cintorínov v jesennom období je už na SPŠT tradíciou. Študenti druhého ročníka, II. A a II. D trieda, si pripomenuli hrôzy svetových vojen a vzdali hold ich obetiam.

Navštívili pamätník a Vojenský historický ústav vo Svidníku, pamätník na Dukle a prešli Údolie smrti. Uctili si aj vojakov pochovaných na cintorínoch medzi Bardejovom a Duklou.

Vedieť o príčinách, priebehu a následkoch vojen patrí k všeobecnej inteligencii. Ale položiť kvety a zapáliť sviečku je prejavom súcitu, ľútosti, aj sklamania nad tým, že ľudia ešte stále vedú vojny a obetí pribúda.