Počúvali sme o ľudských právach a prevencii sociálno-patologických javov

  1. apríla 2017 prišiel na našu školu PhDr. Bohuš Čepiga PhD., ktorý nám porozprával o aktuálnych témach a problémoch dnešnej doby. Prednáška bola pútavá a my sme sa dozvedeli veľa o šikanovaní, drogách, ale aj o právach človeka. Sme radi, že aj tieto témy sú súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu.