Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách

V rámci projektu Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách sa v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2023 učitelia a žiaci SPŠT stretli so školiteľkou Inštitútu pre aktívne občianstvo Luciou Pollákovou a ich spoločným cieľom bola podpora odolnosti voči dezinformáciám a nenávisti v škole. Učitelia rozvíjali najmä zručnosti spojené s vlastnou metodickou aktualizáciou a kreativitou smerom k vlastnému udržateľnému vytváraniu vzdelávacích príležitostí. Žiaci rozvíjali predovšetkým zručnosti kritického myslenia, odolávania dezinformáciám a ich aplikáciu smerom k projektovému mysleniu a tvorbe aktivít na škole.