Priemyslovácka jazda zručnosti – vyhodnotenie

Stredná priemyselná škola začína novú zaujímavú tradíciu, a to prvý ročník študentskej súťaže v jazde zručnosti.

Športový areál SPŠ 24.6.2013 sa zaplnil súťažechtivými študentmi, ktorí chceli preukázať svoje vodičské schopnosti a zručnosti. Do súťaže sa mohol zapojiť každý, kto vlastní vodičský preukaz alebo ho v súčasnosti absolvuje. Cieľom bolo zvládnutie základných vodičských zručností, a to vyhýbavanie sa prekážkam v priamom smere dopredu a dozadu, prejazd v zúženom priestore v oblúku a priamom smere, zastavenie pred prekážkou či zaparkovanie vozidla vo vymedzenom priestore. Rozhodujúcim ukazovateľom bol výsledný čas, ku ktorému sa pripočítavali trestné sekundy za porušenie pravidiel. Nedokončenie jazdného úkonu znamenalo diskvalifikáciu súťažiaceho.

Na popredných priečkach sa umiestnili žiaci študijného odboru technika a prevádzka dopravy – Matúš Hažer s časom 2:40:66, za ním nasledovali Adrián Petračko, Kevin Kavulič a Slavomír Ondrej.

Jazdu zručnosti pod vedením skúseného inštruktora si mohli vyskúšať aj žiaci ôsmeho a deviateho ročníka bardejovských základných škôl.

Sponzorom a spoluorganizátorom súťaže bola autoškola Gaudeamus, ktorá prispela hodnotnými vecnými cenami pre víťazov, najpomalejšiemu jazdcovi bola udelená ako cena útechy ťažné lano.

Sme radi, že i posledné dni školského roka môžu žiaci prežiť zmysluplne, čo potvrdila i celková atmosféra plná adrenalínu a súťaživosti, ktorú vytvorili súťažiaci i diváci.

nd