Priemyslovku navštívil KAROL FARKAŠOVSKÝ

Karol Farkašovský, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, podpredseda výboru NR SR pre kultúru a médiá, člen výboru NR SR pre európske záležitosti, sa na svojej ceste po Slovensku 27. februára 2017 zastavil aj na SPŠ v Bardejove, kde pred pedagógmi a študentmi prezentoval svoj zámer včleniť  do výchovno-vzdelávacieho procesu aj problematiku týkajúcu sa komunikácie ako takej, verbálnej i neverbálnej, a tak, podľa neho, lepšie pripraviť žiakov na prax a najmä na život. Dôraz kládol na nutnosť komunikácie v rôznych životných a pracovných situáciách a na potrebu vedieť správne, slušne a vhodne komunikovať. Ako človek, ktorý sa celý život živí slovom a vidí nedostatky v komunikácii medzi ľuďmi, chce tieto nedostatky eliminovať začlenením tejto problematiky do školských osnov. S nadhľadom a humorom prerozprával niektoré príbehy a postrehy, zažité v rôznych situáciách, v rôznych krajinách a pri rôznych príležitostiach.