Regrutačná skupina Prešov na SPŠ

Kpt. Mgr. Marián Sadilek a čat. Alojz Mikula svojou prezentáciou informovali študentov o podmienkach štátnej služby profesionálneho vojaka v ozbrojených silách SR a možnosti štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Rozobrali celý proces výberového a prijímacieho konania, čím všetkým musí prejsť žiadateľ od podania si žiadosti o prijatie do štátnej služby až po samotné kroky pred brány útvaru Práporu výcviku v Martine.