SIMULOVANÉ ŠTUDENTSKÉ VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 2020

Študenti SPŠT v Bardejove si v stredu 5.2.2020 zorganizovali simulované voľby do NR SR. Zástupcovia 3. A, B, C a 4. A, B, C tvorili volebnú komisiu. Vo volebnej miestnosti  sa od 7.45 do 12.00 hod. podľa vypracovaného harmonogramu vystriedali všetky triedy.

Študentské voľby kopírovali tie ozajstné, politické strany a kandidátne listiny boli kópiou reálnych volieb, ktoré nás čakajú 29. februára 2020. Účasť bola dobrovoľná, voľby tajné.

Cieľom študentských volieb je rozvíjať u študentov kritické myslenie, schopnosť pracovať s informáciami, argumentovať, diskutovať, rozoznať propagandu, nepravdivé, klamlivé alebo zavádzajúce informácie. Rozvíjať schopnosť rozhodnúť sa, záujem zapojiť sa do občianskeho života a niesť zodpovednosť. Uvedomiť si a vážiť si svoje práva a povinnosti a porozumieť dôležitosti demokracie a mechanizmu jej fungovania.

Volieb nanečisto sa zúčastnilo 55,07% študentov.