Školské kolo súťaže v písaní na PC

Dňa 3. apríla 2017  sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na PC. V tejto súťažnej disciplíne  si žiaci 2. C triedy študijného odboru Technické lýceum zmerali sily v rýchlostnom desaťminútovom odpise.

Kritériá súťaže boli zamerané na:

  • dosiahnutie čo najvyššieho počtu úderov v desaťminútovom odpise,
  • dodržanie percenta presnosti odpisu do 0,20.

Písanie na počítači je náročná súťažná disciplína, v ktorej žiak musí písať nielen rýchlo, ale aj presne. To sa podarilo aj našim žiakom a víťazmi školského kola súťaže v písaní na PC sa stali:

  1. Dávid Tuch s počtom úderov 2375, percento chýb 0,
  2. Anton Fecko s počtom úderov 2253, percento chýb 0,04,
  3. Marek Kurkin s počtom úderov 2177, percento chýb 0,18.

Z celkového počtu 29 súťažiacich bolo 11 prác vyradených pre prekročenie limitu presnosti či nižšiu minútovú rýchlosť. Dúfame, že víťazi svoje výkony do budúceho roku upevnia a zúčastnia sa Krajského kola v písaní na PC, ktoré každoročne usporadúva Obchodná akadémia v Poprade.