Školské kolo súťaže v písaní na PC

Dňa 12. marca 2012 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na PC. Zúčastnili s jej žiaci 2. C a 2. D triedy. Kritériá súťaže boli:

  • dosiahnutie čo najvyššieho počtu úderov v desaťminútovom odpise,
  • dodržať percento presnosti odpisu do 0,30.

Náročnosť súťaže by mohli posúdiť súťažiaci, lebo ich výsledok bol hodnotený z hľadiska dvoch kritérií, a to v odpise na rýchlosť a presnosť. Medzi víťazov patria:

  1. Erik Čorba počtom 2561 úderov z 2. C triedy
  2. Maroš Pekar počtom 1957 úderov z 2. D triedy
  3. Samuel Hudák počtom 1912 úderov z 2. D triedy

Svoje výkony by mohli potvrdiť v budúcom školskom roku na krajských pretekoch. Veríme, že využijú túto možnosť a my im prajeme veľa úspechov a rýchle prsty.

 Mgr. Mária Kravcová