Športový deň študentov SPŠ

V športovom areáli našej školy sa v piatok 7. septembra 2012 za priaznivého počasia uskutočnil Športový deň  Strednej priemyselnej školy. Vyše stovka študentov prvého ročníka si zmerala sily vo viacerých športových disciplínach. Do atletického trojboja sa svorne zapojili chlapci aj dievčatá a súťažili v behu na 100 m, 800 m (dievčatá), 1 500 m (chlapci) a v skoku do diaľky. V súťaži chlapcov víťazmi sa stali  v behu na 100 m Kristián Pavličko, v behu na       1 500 m Tomáš Brehuv a v skoku do diaľky Dávid Ontek. U dievčat vo všetkých spomínaných atletických disciplínach bezkonkurenčne zvíťazila Miroslava Hankovská.

Študenti medzi triedami súťažili aj vo futbale, v ktorom sa z víťazstva tešila 1. B trieda.

Riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko ocenil snahu študentov bojovať a dosiahnuť čo najlepší výkon v jednotlivých disciplínach a tých najlepších ocenil diplomom a vecnou cenou.

Organizačne športovú akciu zabezpečili učitelia telesnej a športovej výchovy. O dobrú atmosféru vydareného podujatia sa ozvučením a príjemnou hudbou postaral Ing. Ján Barna.

I takéto športové podujatie dokazuje, že naša nastupujúca generácia má dobrý pohybový potenciál, len ho treba odhaliť a neustále aj podporovať na zmysluplné využívanie voľného času.

PaedDr. Monika Kunstová

Foto: Jozef Sabol

Blahoželanie riaditeľa školy študentke Miroslave Hankovskej, víťazke všetkých disciplín.