SPŠ – VÍŤAZ MAJSTROVSTIEV OKRESU V STREĽBE ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY

Dátum konania: 25.2.2014

Miesto konania: telocvičňa CVČ Bardejov

Družstvo SPŠ:

  • Prokop Jaroslav
  • Grocký Kristián
  • Jazudek Richard
  • Pavel Patrik
  • Leško Peter
  • Hnatko Patrik
  • Cingeľová Martina
  • Ivanová Oľga
  • Kolcunová Natália

Vedúca družstva: PaedDr. Monika Kunstová

Súťažili jednotlivci a družstvá:

Jednotlivci – chlapci (max. 300):

Prokop – 1. miesto (258)

Jazudek – 2. miesto (246)

Družstvá – chlapci (max. 900):

SPŠ „A“ (Prokop, Jazudek , Hnatko) – 1. miesto (726)

SPŠ „B“ (Grocký, Pavel, Leško) – 2. miesto (644)

Jednotlivci – dievčatá (max. 300):

Kolcunová – 2. miesto (245)

Družstvá – dievčatá (max. 900):

SPŠ (Kolcunová, Cingeľová, Ivanová) – 2. miesto (632)

PaedDr. Monika Kunstová