Komunikácia v rodine

Dňa 25. februára 2014 sa uskutočnila beseda pre žiakov 2. A triedy na tému „Komunikácia v rodine“, ktorú viedla Mgr. Benková Rybárová z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove.

Hlavným cieľom prednášky bolo poukázať na to, že komunikácia neprebieha iba v školskom prostredí a na verejnosti, ale jej základy sa začínajú už v rodine. Jej úroveň je úzko napojená na atmosféru, ktorá v rodine vládne. Keď sa medziľudské vzťahy vytvárajú v priateľskej atmosfére, vedú k ľahkej a príjemnej komunikácii. Táto komunikácia vytvára nielen výborné rodinné prostredie, ale priaznivo ovplyvňuje aj psychosomatický vývin osobnosti.

Stručný prehľad besedy

1. Komunikácia – teoretické základy

2. Základné modely komunikácie

3. Efektívna komunikácia (aktívne počúvanie, poruchy komunikácie, spätná väzba)

4. Verbálna komunikácia

5. Neverbálna komunikácia

6. Komunikácia a osobnosť

 

Mgr. Mária Kravcová