Streľba zo vzduchovej pušky 1. kolo

LIGA STREDOŠKOLÁKOV V STREĽBE ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY

Dátum konania: 16.10.2013 (1. súťažné kolo)

Miesto konania: telocvičňa CVČ Bardejov

Družstvo SPŠ:

– Prokop Jaroslav

– Grocký Kristián

– Jazudek Richard

– Pavel Patrik

– Leško Peter

– Hnatko Patrik

– Brehuv Tomáš

– Cingeľová Martina

– Strončeková Veronika

– Kolcunová Natália

Vedúca družstva: PaedDr. Monika Kunstová

Súťažia družstvá a jednotlivci v troch súťažných kolách.

 

PaedDr. Monika Kunstová