Svetový deň výživy

Tento významný deň sme si pripomenuli dňa 16.októbra 2013, a to tradične jablkom ako symbolu zdravia.

Zdravá strava značne ovplyvňuje naše zdravie, kvalitu a dĺžku nášho života. Obezita je jedným z najrizikovejších faktorov ohrozujúcich zdravie,čomu sa dá predchádzať úpravou nezdravých stravovacích návykov a zmenou spôsobu života spolu s pohybovou aktivitou.

Zdravá výživa je predpokladom zdravého vývoja človeka a prevencie ochorení, zvlášť u mladých ľudí.