CodeWeek – EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA

Termín: 15.10.2016 – 23.10.2016 Aj naša škola sa aktívne zapojila do Európskeho týždňa programovania. Študenti technického lýcea so zameraním na informatiku sa zapojili do súťaže: Programujeme v praxi. Študenti vytvárali programy v PHP s využitím HTML, CSS a objektovo orientovanom programovacom prostredí Lazarus. Ocenené najlepšie práce: 1. miesto Matej Soroka 4. C – Piškôrky Web: http://studenti.spsbj.sk/15-17/msoroka/piskvorky/index.html4 Program: www.spsbj.sk/wp-content/codeweek/1617_soroka4c_piskorky.exe 2. miesto Knapčík Marek  4.D –   BMI Web: http://studenti.spsbj.sk/15-17/mknapcik/sutaz/bmi.php Program: www.spsbj.sk/wp-content/codeweek/1617_knapcik4d_bmi.exe 3. miesto Jakub Zajac 4.D  – Matematika Web: http://studenti.spsbj.sk/15-17/jzajac/js/priklady/p1.php Program: www.spsbj.sk/wp-content/codeweek/1617_zajac4d_kvadraticka-rovnica.exe Jakub Bilavský 4.D – BMI Web: http://studenti.spsbj.sk/15-17/jbilavsky/cw/bmi.php Program: www.spsbj.sk/wp-content/codeweek/1617_bilavsky4d_bmi.exe

Čitať ďalej