CodeWeek – EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA

Termín: 15.10.2016 – 23.10.2016

Aj naša škola sa aktívne zapojila do Európskeho týždňa programovania.

Študenti technického lýcea so zameraním na informatiku sa zapojili do súťaže: Programujeme v praxi.

Študenti vytvárali programy v PHP s využitím HTML, CSS a objektovo orientovanom programovacom prostredí Lazarus.

Ocenené najlepšie práce:

1. miesto

Matej Soroka 4. C – Piškôrky

Web: http://studenti.spsbj.sk/15-17/msoroka/piskvorky/index.html4
Program: www.spsbj.sk/wp-content/codeweek/1617_soroka4c_piskorky.exe
2. miesto

Knapčík Marek  4.D –   BMI

Web: http://studenti.spsbj.sk/15-17/mknapcik/sutaz/bmi.php

Program: www.spsbj.sk/wp-content/codeweek/1617_knapcik4d_bmi.exe

3. miesto

Jakub Zajac 4.D  – Matematika

Web: http://studenti.spsbj.sk/15-17/jzajac/js/priklady/p1.php

Program: www.spsbj.sk/wp-content/codeweek/1617_zajac4d_kvadraticka-rovnica.exe

Jakub Bilavský 4.D – BMI

Web: http://studenti.spsbj.sk/15-17/jbilavsky/cw/bmi.php

Program: www.spsbj.sk/wp-content/codeweek/1617_bilavsky4d_bmi.exe