CodeWeek – EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA

Termín: 7.10.2017 – 22.10.2017

Aj naša škola sa aktívne zapojila do Európskeho týždňa programovania.

Študenti technického lýcea so zameraním na informatiku sa zapojili do súťaže: Practical programming.

Študenti vytvárali programy v PHP s využitím HTML, CSS a  programovacom jazyku Python.

 

Ocenené najlepšie práce (PHP):

1. miesto: Peter Pisarčík – Generátor hesiel 4.D

http://student.spsbj.eu/16-18/ppisarcik/cvi/#

2. miesto: Dávid Kačurik – BMI 4.D

http://student.spsbj.eu/16-18/dkacurik/php/bmi.php

3. miesto: (udelené boli dve 3. miesta)

Norbert Pavlík – Komentáre 4.D

http://student.spsbj.eu/16-18/npavlik/php/pp/index.php

Adam Kuchcik – BMI + chat 4.D

http://student.spsbj.eu/16-18/akuchcik/php/bmi/index.php

 

Ocenené najlepšie práce (Python) – tímová práca:
1. miesto: Fecko, Slota, Soroka

2. miesto: Kendra, Kurkin, Novák

3. miesto: Jančík, Pala, Čunta