Deň učiteľov

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“ (J.A.Komenský) 

Práve vzdelávanie a výchova žiakov sú najdôležitejšími úlohami pedagógov. Ich miesto v spoločnosti je nenahraditeľné, a preto sme si na našej škole našich učiteľov uctili milým podujatím. Pozvanie naňho prijali nielen aktuálni zamestnanci, ale aj tí, ktorí si už užívajú zaslúžený oddych na dôchodku. Stretnutie sa začalo programom v aule, počas ktorého sa predviedli naši šikovní žiaci a prítomných potešili slovom, spevom i tancom a ďalej už pokračovalo v neformálnom duchu a výbornej nálade v našej školskej jedálni, kde bolo pre hostí pripravené občerstvenie.

Všetkým, ktorí akokoľvek priložili ruku k dielu a pripravili toto pekné stretnutie, srdečne ďakujeme.

Uctili sme si našich učiteľov

Vo štvrtok 28. februára 2019 sme sa už tradične stretli spolu s našimi učiteľmi a žiakmi v zborovni školy, kde sme si spoločne pripomenuli výročie narodenia A. Komenského, učiteľa národov, a tak oslávili tento pre nás všetkých obzvlášť výnimočný deň – Deň učiteľov. K učiteľom sme sa prihovorili poetickým slovom, ktorým sme vyslovili vďaku za ich láskavosť, múdrosť, námahu a ochotu odovzdávať svoje vedomosti a zručnosti. Odmenení boli aj milou pozornosťou v podobe krásnej ruže a nemohla chýbať ani sladká odmena, ktorú si vychutnali spolu so žiakmi našej školy. Všetci sa tešíme na ďalšie takéto milé stretnutie opäť o rok…

DEŇ UČITEĽOV NA SPŠ

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

My sme si učiteľov uctili 27. marca posedením, ktoré sprevádzali folklórne piesne školskej kapely. Našim učiteľom želáme veľa  úspechov a chuti do práce.

Žiacka školská rada Čitať ďalej