Nominujte na ocenenie Srdce na dlani 2023 v Prešovskom kraji!

Oceňovanie výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok, nominácie naň, v 8 kategóriách, je možné zasielať do 2. novembra 2023.
Srdce na dlani je každoročné ocenenie dobrovoľníctva, ktoré v Prešovskom kraji organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum. Týka sa tých, ktorí konajú dobré skutky bez nároku na finančnú odmenu, v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života. Prebieha na úrovni regiónov po celom Slovensku a v každom z nich vrcholí koncom roka slávnostným podujatím.
„V našom kraji je veľké množstvo dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí/-é denne vydávajú energiu a venujú kus svojho času niekomu/niečomu inému, a to bez nároku na finančnú odmenu. Práve oni, ich príbehy a projekty, môžu byť pre nás všetkých zdrojom veľkej inšpirácie.“ uvádza Petra Gerhartová, predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra.
Navrhnúť na ocenenie Srdce na dlani môže ktokoľvek. Nomináciu je možné zaslať do 2. novembra 2023 prostredníctvom oficiálneho webu www.srdcenadlani.sk, alebo webu www.dobrovolnictvopo.sk, na ktorých sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a nominačný hárok v podobe on-line dotazníka.
Partnerom podujatí na národnej úrovni je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, predseda Prešovského samosprávneho kraja a primátor mesta Prešov. O udelení ocenenia v Prešovskom kraji rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia.