SPŠT Bardejov

Prevencia proti drogám a iným patologickým javom

V mesiaci november sa  na Slovensku i v celej Európe začína rozsiahla kampaň „Týždeň boja proti drogám“ , ktorá je zameraná na boj proti drogám. Cieľom tejto kampane je informovať a upozorniť  na hrozbu novej vlny drogovej závislosti.   Vytvoriť priestor najmä pre mladých na zoznámenie sa s hrozbami užívania drog. Toto obdobie však nie je

Čitať ďalej

PRAVDA O DROGÁCH

Dňa 20. 5. 2016 zavítal na našu školu mediálne známy prednášateľ, školiteľ a bojovník proti drogám pán Peter Remper. Člen občianskeho združenia Slovensko bez drog  začal v marci 2008 realizovať prvé preventívne protidrogové prednášky na základných a stredných školách pre deti od 10 do 18 rokov. Od septembra 2009 do 30. apríla 2016 zrealizoval 

Čitať ďalej

EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

Tretí novembrový týždeň (17.-21.11.2013) kalendárneho roka 2014 je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie . Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých 15 členských štátoch.  Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri, sa  viac

Čitať ďalej

KRIMINALITA MLÁDEŽE A DROGY

Prevencia kriminality mládeže je aktuálnou otázkou každej generácie v každej spoločnosti. Existuje priama úmera: maloletý delikvent – mladistvý páchateľ – dospelý recidivista. Všeobecnými nástrojmi boja proti zločinnosti sú trestnoprávne a spoločensko-preventívne prostriedky, ktoré  pri zistení hlavnej  príčiny kriminality sú schopné v boji s ňou vhodne napomáhať. Trestný zákon v platnom  znení

Čitať ďalej