Prevencia proti drogám a iným patologickým javom

V mesiaci november sa  na Slovensku i v celej Európe začína rozsiahla kampaň „Týždeň boja proti drogám“ , ktorá je zameraná na boj proti drogám. Cieľom tejto kampane je informovať a upozorniť  na hrozbu novej vlny drogovej závislosti.   Vytvoriť priestor najmä pre mladých na zoznámenie sa s hrozbami užívania drog. Toto obdobie však nie je venované iba mládeži, ale každému, kto chce pomôcť  v boji s drogovou závislosťou.

Na našej škole v rámci tejto kampane sa uskutočnili nasledujúce aktivity:

1. Zapojenie žiakov 2. ročníka do súťaže organizovanej TASR Nebuď otrokom drog  – vedomostný kvíz o drogách

2. Monitorovanie postojov žiakov k návykovým látkam v triedach prvého ročníka

3. Súťaž o najpôsobivejšiu nástenku s protidrogovou tematikou  

Vyhodnotenie súťaže:
1. miesto: III. C      deň organizovaného voľna
2. miesto: II. A       
sladká odmena
3. miesto: IV. C      
sladká odmena

Ďakujem všetkým súťažiacim aj ich triednym učiteľom a umiestneným triedam srdečne   gratulujem.

4. Zdravý životný štýl a kladný vzťah k športu sú najlepšou prevenciou mladých ľudí proti drogovej závislosti.  V rámci primárnej prevencie drogovej závislosti bol organizovaný dňa 17. októbra  1. ročník výstupu  na Kriváň. Ideálne, jesenné  počasie a perfektná viditeľnosť boli zárukou nezabudnuteľných zážitkov pre žiakov prvého a druhého ročníka, ktorí sa zúčastnili tohto výstupu na náš najznámejší vrch. Ani otlaky na nohách poniektorých žiakov,  ani únava pri návrate späť, nezatienili radosť na ich tvári z toho, že prekonali sami seba a zdolali  tento najznámejší slovenský vrch.

Ing. Ľudmila Skoncová
koordinátor prevencie

Súťaž o najpôsobivejšiu nástenku s protidrogovou tematikou