PRAVDA O DROGÁCH

Dňa 20. 5. 2016 zavítal na našu školu mediálne známy prednášateľ, školiteľ a bojovník proti drogám pán Peter Remper. Člen občianskeho združenia Slovensko bez drog  začal v marci 2008 realizovať prvé preventívne protidrogové prednášky na základných a stredných školách pre deti od 10 do 18 rokov. Od septembra 2009 do 30. apríla 2016 zrealizoval  viac ako 4 852 prednášok, na ktorých sa zúčastnilo vyše 168 516 teenagerov.

Svojrázny prednášateľ  vo svojej interaktívnej prednáške Pravda o drogách priblížil žiakom  prvého a druhého ročníka vo všeobecnosti  drogovú scénu v SR.  Snažil sa pravdivo informovať žiakov o drogách, ich účinkoch na telesné a duševné zdravie človeka, skôr ako ich oslovia drogoví díleri. Jeho zámerom bolo aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k užívaniu drog.