Priemyslováci na stáži v Prahe

V rámci projektu Erasmus+ – vzdelávacia mobilita jednotlivcov sa pre študentov Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove podarilo zrealizovať stáž v Prahe pre druhú skupinu, kde žiaci mali príležitosť pracovať v zahraničných firmách, a tak si mohli overiť svoje vedomosti a zručnosti získané v škole. Desať študentov našej školy – 5 študentov študijného odboru 3650 M staviteľstvo a 5 študentov študijného odboru 2561 M informačné a sieťové technológie sa v dňoch 27. 03. 2022 – 13. 04. 2022 zúčastnilo dvojtýždenného pobytu v Českej republike, v stovežatej Prahe. Projekt s názvom Dobrodružné učenie trvá od 01.09.2021 do 31.08.2022, všetky náklady spojené s projektom sú v plnej výške hradené z prostriedkov Európskej únie.
Študenti mali zabezpečenú prax v menších firmách, kde pracovali na projektoch, ktoré si firmy pre nich pripravili. Na záverečnom stretnutí im bola poskytnutá spätná väzba od zamestnávateľov a študenti získali jeden z najuznávanejších európskych certifikátov Europass o absolvovaní pracovnej a vzdelávacej stáže v zahraničí, ako i certifikát od konkrétnych zamestnávateľských firiem.
Okrem plnenia si pracovných povinností mali študenti možnosť spoznať zákutia Prahy, prezreli si Vyšehrad, Pražský hrad, vystúpili na vyhliadkovú vežu Petřín, navštívili múzeá či svet medúz. Nezabudnuteľný bol aj celodenný výlet do sklární v Harrachove počas plnej prevádzky, kde sa zoznámili s tradičnou výrobou českého skla, ako aj prehliadka Mumlavských vodopádov. Čarovnú atmosféru Prahy si mohli vychutnať všetci na palube parníka počas plavby po Vltave, ktorá splnila očakávania každého jedného študenta.
Význam takejto zahraničnej praxe je pre študentov neoceniteľný. Sami mali možnosť zistiť, že vzdelanie a odvaha idú ruka v ruke, a ak chcú v živote byť úspešní a niečo dosiahnuť, musia sa o to pričiniť sami.

Mgr. Martina Chovancová,
koordinátorka projektu

Ďalšia etapa projektu Erazmus

Po predchádzajúcich návštevách v Čechách a v Poľsku sme v dňoch 20.-23. marca v našom meste a na našej škole privítali študentov a pedagógov z partnerských škôl z Českých Budejovíc a Gorlíc.

Vybrali sme sa po stopách holokaustu, prvej a druhej svetovej vojny a navštívili sme cintoríny padlých vojakov  v  Becherove a Zborove, rovnako aj židovský cintorín v Bardejove či pamätníky vo Svidníku a Dukle. Čitať ďalej